Vinmarken

Høsten 2018, nettene er fjernet
Høsten 2018
Vi var mange om høsten 2018
Smukke harmoniske klaser, høsten 2018
Regnskaberne skal være i orden, plukkede druer indvejes, høsten 2018

 

 

 

 

 

Markdata:

Dyrkningsareal   2502 m²  +  vendearealer

“Fyrrebakken”:    128 stk  Bolero plantet i 2008

“Søbakken”:  791 stk Rondo, 199 stk  Regent  samt  206  stk  Léon Millot plantet i 2000

“Søbredden”:   18 stk Solaris  og   18 stk  Zalas Perle plantet i 2005

samt i 2018 plantet  144 stk Solaris ved siden af vinmarkshytten

Jane Søftings instruktive og pædagogiske akvareller vejleder andelshaverne om de korrekte snit for grovbeskæringen.

Klaserne i marken snart klar til høst