Bliv medlem

Frederiksborg Vin

Anmodning om optagelse som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

Ansøgningsskema

Anmodning om optagelse som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.”]

Din udfyldte ansøgning bliver sendt til fbv@frederiksborg-vin.dk 

Og du får tilsendt en kopi til din egen mail.

Ansøgningen behandles af bestyrelsen, der skal godkende nye andelshavere.
Når ansøgningen er godkendt, får du besked og derefter bedes du indbetale de 1000,- kroner til
Nordea 2276 4388717225.

Du får dit andelsbevis, når betalingen er registreret.