Bliv medlem

 

Frederiksborg Vin

Anmodning om optagelse som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

http://

  -Jeg ønsker at blive optaget som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

  -Jeg har læst og forstået selskabets vedtægter: http://www.frederiksborg-vin.dk/vedtaegter.html

  -Jeg køber en andel til 500,- kroner, overkurs: 500,- kroner, det vil sige i alt 1000,- kroner.

  -Jeg er forpligtet til at aftage årets vinration pt. 400,- kroner.

  -Jeg er klar til at hjælpe ved selskabets hoveriarbejde i vinmarken, vineriet eller andre relevante foreningsopgaver. Alt arbejde belønnes med frokost og servering af selskabets vine. Årets hoveridage fremgår af hjemmesidens kalender og vil også blive fremsendt på mail .


  Ved afsendelse af ovenstående underskriver jeg hermed
  SAMTYKKEERKLÆRING GDPR
  Ved at indsende ovenstående medlemsblanket giver jeg samtykke til, at
  Frederiksborg Vin A.M.B.A. , CVR-nr. 2553 3348 (herefter ”Selskabet”)
  behandler følgende personoplysninger om mig, når jeg har købt en eller flere anparter,
  som jeg ønsker Selskabet skal behandle for
  og omkring mig i relation til efterfølgende medlemsskab:
   Mit navn;
   Min adresse;
   Mit telefonnummer, og
   Min e-mail-adresse.
  Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Selskabet med anmodning om at blive
  orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger Selskabet har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på
  lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
  Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg:
   er indforstået med, at Selskabet behandler de nævnte personoplysninger om mig, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
   er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine
  personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
  K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
   er indforstået med, at det er et krav at indsende denne samtykkeerklæring.
   til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Selskabet skal slette mine oplysninger.

  Din udfyldte ansøgning bliver sendt til fbv@frederiksborg-vin.dk 

  Og du får tilsendt en kopi til din egen mail.

  Ansøgningen behandles af bestyrelsen, der skal godkende nye andelshavere.
  Når ansøgningen er godkendt, får du besked og derefter bedes du indbetale de 1000,- kroner til
  Nordea 2276 4388717225.

  Du får dit andelsbevis, når betalingen er registreret.