Bestyrelsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Vin ved konstituering pr.   1.  juni  2021

Leif Martin Jensen  – Formand
Ole Stark   –       Næstformand
Per Søfting –     Markformand
Jens Rasmus Jensen –  Suppleant og  Vinmager og Torsdagsklub
John Christian Jensen –  Bestyrelsesmedlem
Kaj Riis –      Bestyrelsesmedlem
Anni  Forsmann –   Kasserer
Torben Høgh Hansen – Bestyrelsesmedlem
Willy Andersen-   Suppleant