Bestyrelsen

Bestyrelsen for Frederiksborg Vin ved konstituering pr.   16.  september  2021

Ole Stark  – Formand
Per Søfting –     Markformand
Jens Rasmus Jensen –  Suppleant og  Vinmager og Torsdagsklub
John Christian Jensen –  Bestyrelsesmedlem
Kaj Riis –      Bestyrelsesmedlem
Leif Martin Jensen-   Bestyrelsesmedlem
Anni  Forsmann –   Kasserer
Torben Høgh Hansen – Bestyrelsesmedlem
Willy Andersen-   Suppleant
Preben Collin – Sekretær