Ansøgningsblanket

  -Jeg ønsker at blive optaget som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

  -Jeg har læst og forstået selskabets vedtægter: http://www.frederiksborg-vin.dk/vedtaegter.html

  -Jeg køber en andel til 500,- kroner, overkurs: 500,- kroner, det vil sige i alt 1000,- kroner.

  -Jeg er forpligtet til at aftage årets vinration pt. 400,- kroner.

  -Jeg er klar til at hjælpe ved selskabets hoveriarbejde i vinmarken, vineriet eller andre relevante foreningsopgaver. Alt arbejde belønnes med frokost og servering af selskabets vine. Årets hoveridage fremgår af hjemmesidens kalender og vil også blive fremsendt på mail .


  Ved afsendelse af ovenstående underskriver jeg hermed
  SAMTYKKEERKLÆRING GDPR
  Ved at indsende ovenstående medlemsblanket giver jeg samtykke til, at
  Frederiksborg Vin A.M.B.A. , CVR-nr. 2553 3348 (herefter ”Selskabet”)
  behandler følgende personoplysninger om mig, når jeg har købt en eller flere anparter,
  som jeg ønsker Selskabet skal behandle for
  og omkring mig i relation til efterfølgende medlemsskab:
   Mit navn;
   Min adresse;
   Mit telefonnummer, og
   Min e-mail-adresse.
  Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Selskabet med anmodning om at blive
  orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger Selskabet har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på
  lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
  Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg:
   er indforstået med, at Selskabet behandler de nævnte personoplysninger om mig, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
   er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine
  personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København
  K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
   er indforstået med, at det er et krav at indsende denne samtykkeerklæring.
   til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Selskabet skal slette mine oplysninger.