Optagelse

UPS — optagelsesskemaet virker ikke – vores udvikler arbejder på det. Indtil da, skriv en mail til fbv@frederiksborg-vin.dk

Frederiksborg Vin

Anmodning om optagelse som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

-Jeg ønsker at blive optaget som andelshaver i Frederiksborg Vin a.m.b.a.

-Jeg har læst og forstået foreningens vedtægter: http://www.frederiksborg-vin.dk/vedtaegter.html

-Jeg køber en andel til 500,- kroner, overkurs: 500,- kroner, det vil sige i alt 1000,- kroner.

-Jeg er forpligtet til at aftage årets vinration pt. 300,- kroner.

-Jeg er klar til at hjælpe ved foreningens hoveriarbejde i vinmarken, vineriet eller andre relevante foreningsopgaver. Alt arbejde belønnes med frokost og servering af foreningens vine. Årets hoveridage fremgår af hjemmesidens kalender og vil også blive fremsendt på mail .

Din udfyldte ansøgning bliver sendt til fbv@frederiksborg-vin.dk

Ansøgningen behandles af bestyrelsen, der skal godkende nye andelshavere.
Når ansøgningen er godkendt, får du besked og derefter bedes du indbetale de 1000,- kroner til
Nordea 2276 4388717225.

Du får dit andelsbevis, når betalingen er registreret.